خرید سی سی کم فول -فروش سیسیکم cccam gshare اکانت رسیور

لیست فرکانسهای سه مسیر یاهست موناکو و اکسپرس

لیست فرکانسهای سه مسیر یاهست موناکو و اکسپرس
فرکانسهای هر سه مسیر با یه دیش و در همون جهت یاهست قابل دریافت میباشند.

🛰Al Yah 1 @ 52.5° E
🛰Express-AM6 53° E
🛰MonacoSat 52° E

✅۱۰۷۲۱ H 27500
✅۱۰۸۴۵ V 27500
✅۱۰۸۸۷ V 27500
✅۱۱۰۴۴ V 27500
✅۱۱۷۴۶ H 27500
✅۱۱۷۶۶ V 27500
✅۱۱۷۸۵ H 27500
✅۱۱۸۴۳ V 27500
✅۱۱۸۶۲ H 27500
✅۱۱۸۸۱ V 27500
✅۱۱۹۰۰ H 27500
✅۱۱۹۵۸ V 27500
✅۱۱۹۷۷ H 27500
✅۱۱۹۹۶ V 27500
✅۱۲۰۱۵ H 27500
✅۱۲۰۳۴ V 27500
✅۱۲۰۵۴ H 27500
✅۱۲۰۷۳ V 27500
✅۱۲۰۹۲ H 27500
✅۱۲۱۱۱ V 27500
✅۱۲۱۳۰ H 27500
✅۱۲۱۴۹ V 27500
✅۱۲۱۶۸ H 27500
✅۱۲۲۶۴ V 27500
✅۱۲۳۰۳ V 27500
✅۱۲۴۱۸ V 27500
✅۱۲۴۳۷ H 29900
✅۱۲۴۵۶ V 27500
✅۱۲۵۷۶ H 14990
✅۱۲۵۹۴ V 27500
✅۱۲۵۹۶ H 15284
✅۱۲۶۴۳ V 14285
✅۱۱۴۷۴ V 2600
✅۱۱۴۸۰ V 6295
✅۱۱۴۸۸ V 5184
✅۱۱۵۳۱ H 2204
✅۱۲۶۱۷ H 8122

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer
مژده به مشترکین VIP اولترا آغاز بازی های #المپیک_زمستانی پکن از 5 کانال پرقدرت یورو اسپورت 1,3,4,5 و کانال ویژه 4K یورو اسپورت با سیسیکم پرقدرت اولترا #سیسیکم فرکانس 11258H27500اطلاعات بیشتر
+
})