خرید سی سی کم فول -فروش سیسیکم cccam gshare اکانت رسیور

جدید ترین لیست فرکانس های ماهواره یاهست

جدید ترین لیست فرکانس های ماهواره یاه ست

Satellite:Yahsat-1A 52.5ْ°E

FERQ:10721 H 27500
FERQ:10845 V 27500
FERQ:10887 V 27500
FERQ:11747 H 27500 HD
FERQ:11766 V 27500
FERQ:11785 H 27500 HD
FERQ:11881 V 27500
FERQ:11900 H 27500
FERQ:11938 H 27500
FERQ:11958 V 27500
FERQ:11996 V 27500
FERQ:12015 H 27500 HD
FERQ:12034 V 27500 HD
FERQ:12054 H 27500 HD
FERQ:12092 H 27500 HD
FERQ:12111 V 27500 HD
FERQ:12130 H 27500 HD
FERQ:12149 V 27500 HD
FERQ:12437 H 29900 HD
FERQ:12456 V 27500 HD
FERQ:12594 V 27500

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer
مژده به مشترکین VIP اولترا آغاز بازی های #المپیک_زمستانی پکن از 5 کانال پرقدرت یورو اسپورت 1,3,4,5 و کانال ویژه 4K یورو اسپورت با سیسیکم پرقدرت اولترا #سیسیکم فرکانس 11258H27500اطلاعات بیشتر
+
})